25.9.–15.12.2020

OHJELMA

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen (2018-23) ensimmäisen kolmivuotiskauden tutkimusyhteistyön tuotokset esittelyssä virtuaalisessa tapahtumasarjassa 25.9.2020 - 15.12.2020

Virtuaalisessa tapahtumasarjassa julkaistaan syksyn mittaan näkymiä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen tutkailevan ja kokeilevan tutkimusyhteistyön tuotoksiin. Sarja käynnistyy perjantaina 25.9.2020 klo 10-12.30 kaikille avoimella webinaarilla. Webinaari ja muut ohjelmat ovat julkaisun jälkeen katsottavissa Ohjelma-sivulla avautuvien linkkien kautta.

Tutustu ohjelmaan, inspiroidu ja ammenna ideoita kestävämpien käytäntöjen rakentamiseen!

Ajankohtaista!

17.12.2020 -
Tieto kiertoon -malli
X

17.12.2020

Tieto kiertoon -malli

Nuorisobarometrissa 2018 kaikista huolenaiheista ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos nousi nuorten suurimmaksi yksittäiseksi huolenaiheeksi. Siksi ALL-YOUTH tutkimushanke lähti etsimään keinoja huolen lieventämiseen ja luomaan uskoa parempaan tulevaisuuteen. Malli on ylisukupolvisen tiedon kierrättämiseen perustava joustava toimintamalli, jonka avulla pyritään keskustelemaan, luomaan yhteistoimintaa sekä etsimään yhdessä ratkaisukeinoja ”viheliäisiin ongelmiin” kuten ilmastonmuutokseen ja näin lieventämään huolta maapallon tulevaisuudesta. Tieto kiertoon-toiminnan tavoitteena on kierrättää niin sanottua hiljaista ylisukupolvista tietoa. Joustava malli on kehitetty yhdessä ALL-YOUTH -toimijaverkoston kanssa sellaiseksi, että se sopii järjestölle, mutta myös yrityksille uutena toimintamallina yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi. Tieto kiertoon -mallin kuvaama toiminta on suunnattu 15-30 -vuotiaille nuorille, nuorille aikuisille ja vapaaehtoisille kaiken ikäisille aikuisille, joilla on halua jakaa omaa osaamista ja ideoita kestävästä hyvinvoinnista. Tieto kiertoon -toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten ympäristökansalaisuuden kokemuksia ja tukea heidän harrastus- tai työelämäpolkujaan. Tieto kiertoon -malli perustuu vapaaehtoisuudelle ja rakentuu osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Myös yksityiset ihmiset voivat perustaa parin tai ryhmän ylisukupolvisen tiedon kierrättämiseen. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan Tieto kiertoon- osaamismerkillä, jonka voi hakea SIVIS-opintokeskuksen kautta.

Tutkijat:
Nina Tokola nina.tokola(a)uef.fi
Irmeli Mustalahti irmeli.mustalahti(a)uef.fi

Yhteistyökumppani Opintokeskus Sivis:
Lea Lihavainen lea.lihavainen(a)ok-sivis.fi

Tieto kiertoon –opas:
TUTUSTU OPPAASEEN

Tieto kiertoon-malli tutuksi-webinaari:
KATSO WEBINAARI

Opinto keskus SIVIS tiedottaa:
LUE TIEDOTE

Mikä on Tieto kiertoon-malli? Osallistujien kokemuksia:
KATSO VIDEO

Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä: Tieto kiertoon -mallilla lievennystä nuorten ja aikuisten ilmastohuoleen:
KATSO VIDEO

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=1

15.12.2020 -
Nuoret konfliktien sovittelijoina
X

15.12.2020

Nuoret konfliktien sovittelijoina

Yhteistyössä: ALL-YOUTH, CORE ja MAKUTANO tutkimushankkeet

YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa kansallisia hallituksia lisäämään nuorten osallistumista päätöksenteon kaikilla tasoilla konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. ALL-YOUTH-hankkeessa nuorten ympäristöyhteistyötä ja -konfliktien sovittelua on edistetty koulutuksella ja yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella. Itä-Suomen yliopistossa on vuosina 2020, 2018 ja 2016 pidetty Environmental Collaboration and Conflict Resolution -kurssi. Maaliskuussa 2019 Helsingissä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin osallistui nuoria rauhantekijöitä yli kymmenestä eri maasta.

TUTKIJAT
Irmeli Mustalahti, irmeli.mustalahti(a)uef.fi
Antti Erkkilä, antti.erkkila(a)uef.fi

Ympäristökonfliktien sovittelua kansainvälisenä etäopetuksena Itä-Suomen yliopistossa
TIEDOTE

Environmental Collaboration and Conflict Resolution -kurssin raportit
RAPORTTI 2020
RAPORTTI 2018
RAPORTTI 2016

Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma kannustaa kehittämään myös paikallista konfliktienratkaisua
BLOGITEKSTI

Learning from our Failures and Successes: 30 Lessons about Environmental Collaboration and Conflict Resolution
BLOGITEKSTI

How to win together
BLOGITEKSTI

The First International Symposium on Youth Participation in Peace Processes: Side Event Report: Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes
RAPORTTI

Nuoret, Rauha ja Turvallisuus -kansallinen toimintaohjelma
LAUSUNTO

Tulevaisuus on nuorissa – Afrikassakin
BLOGITEKSTI

Etämetsänomistus Tansaniassa: konfliktien sovittelu metsähallinon uutena haasteena
TIETYSTI.FI WEB-JULKAISU

Responsibilization in Natural Resources Governance
TUTKIMUSARTIKKELIT

Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmä
WEB-SIVUT

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=2

9.12.2020 -
Osaamisen tunnistamisella omannäköiselle polulle
X

9.12.2020

Osaamisen tunnistamisella omannäköiselle polulle

Osaamista on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, mutta siihen usein sisältyy tietoja, taitoja, kokemusta, tahtoa ja kontakteja. Elämänkokemus, työkokemus ja harrastukset tuottavat kaikki arvokasta osaamista. Piilossa olevan osaamisen esiintuominen, sekä hiljaisen tiedon tunnistaminen ja esille nostaminen on hyödyllistä.
ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on perehdytty nuorten turvapaikanhakijoiden osaamiseen yhteiskunnallisena voimavarana ja heidän mahdollisuuksiinsa oman osaamisensa tunnistajina. Olemme tutkineet myös nuorten musliminaisten kuulumisen kokemuksia työmarkkinoilla. Hankekumppanien ja nuorten kanssa olemme yhteisluoneet Tieto kiertoon-mallin, jossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla tuetaan nuorten ympäristökansalaisuutta ja urapolkuja sekä lievennetään ilmastohuolia. Tieto kiertoon -kehitystyö perustuu Suomen Punaisen Ristin ja Accenturen suunnittelemalle ja toteuttamalle, turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan saaneille suunnatulle, skaalautuvalle työelämämentorointimallille. Opintokeskus Sivis on jalkauttamassa Tieto kiertoon -toimintaa laajalti kansalais- ja vapaaehtoistoimijoiden parissa.

Tieto kiertoon -malli:
TUTUSTU

SPR:n malli:
Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden osaamisen tunnistaminen ja työelämävalmiuksien tukeminen
TUTUSTU

Selvitys:
Tuula Joro (2019). Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana - Selvitys Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vuosina 2016-2018 tehdyistä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksista
TUTUSTU

Pro gradu -työt:
Anna Lauttajärvi-Pietarinen (2020). Nuoret turvapaikanhakijat oman osaamisensa tunnistajina
TUTUSTU

Fath E Mubeen (2019). The intersectional experiences of inclusion and exclusion among Muslim women in Finnish labour market
TUTUSTU

Tieteellinen artikkeli:
Tokola, Nina, Rättilä, Tiina, Honkatukia, Päivi, Mubeen, Fath E. & Mustalahti, Irmeli (2019) ”Haluan tulla nähdyksi huiviltani” – Nuorten musliminaisten kokemuksia kuulumisesta työelämässä. Nuorisotutkimus 37(2): 21-35.
TUTUSTU

Uutisointia:
Rakentavia ratkaisuja nuorten ilmastoahdistukseen. UEF Ajankohtaista. 27.7.2020.
TUTUSTU

Turvapaikanhakijoilla usein niukka koulutus – kotona oltiin korjausverstaalla, rakennuksella tai kokkina (2019). Helsingin Sanomat 15.5.2019.
TUTUSTU

Tieto kiertoon-malli lieventää nuorten ilmastohuolia. SivisNYT. 12.5.2020.
TUTUSTU

Blogeja:
Voiko tosirakkautta löytää sokkotreffeillä? – Haussa mentori metsäbiotalousalalta
TUTUSTU

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=3

7.12.2020 -
Kohti töitä Suomessa: Polkuja ja haaveita
X

7.12.2020

Kohti töitä Suomessa: Polkuja ja haaveita

Yllä oleva video on teaser ALL-YOUTH-hankkeen puitteissa tehdystä tutkimuksellisesta dokumenttielokuvasta. Tutkimuksessa kartoitettiin Suomeen saapuneiden turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten nuorten työhön liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja haaveita elokuvallisin keinoin. Niistä piirtyy osin synkkä, osin varovaisen toiveikas kuva siitä, miten Suomeen tulleet nuoret pärjäävät työelämäkeskeisessä yhteiskunnassa. Työn löytäminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Koulutus, kielitaito, päämäärätietoinen sinnikkyys ja sosiaaliset suhteet auttavat eteenpäin. Paljon riippuu myös siitä, minkä merkityksen kukin yksilö työlle antaa. On ilmeistä, että monet turvapaikanhakijanuoret ovat valmiita sivuuttamaan omat urahaaveensa – ainakin toistaiseksi – saadakseen töitä ja ansaitsemaan oman elantonsa avustuksilla elämisen sijaan. Tässä henkilökuvadokumentissa Turkuun asettunut Karrar opiskelee metallialan ammattitutkintoa osana työllistymispolkuaan, ja haaveilee samalla kuvaamataidon opettajan työstä Suomessa.

LUE MYÖS TUTKIJOIDEN ARTIKKELI:
Miten ihmeessä Suomesta löytää töitä?” Kokemuksia tutkimuksellisen dokumenttielokuvan tekemisestä turvapaikanhakijanuorten parissa

Hankkeen aikana tehdyt henkilökuvadokumentit ovat käytettävissä opetus- ja muuhun yksityiskäyttöön. Niitä voi tiedustella tekijöiltä.

Tutkijat:
Henri Onodera, henri.onodera@tuni.fi
Ahmed Zaidan

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=4

7.12.2020 -
Puhutaan hetki siitä, mikä ei ole ok (Joona Hellman)
X

7.12.2020

Puhutaan hetki siitä, mikä ei ole ok (Joona Hellman)

Yhteistyössä Ihmisoikeusliitto

Video on toteutettu yhteistyössä ALL-YOUTH-hankkeen ja Ihmisoikeusliiton Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjan kanssa.

Tekijät:
Joona Hellmann yhteistyössä ALL-YOUTH-hankkeen Kohti yhdenvertaista nuoruutta -työpaketin kanssa.

Reetta Mietolan ja Anna Sunin teksti videon taustasta:
LUE TEKSTI

Video on ensimmäisen kerran julkaistu 14.2.2019 osana Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjaa.

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=5

3.12.2020 -
Youth of Helsinki
X

3.12.2020

Youth of Helsinki

helsinkiläisten nuorten mietteitä koronatilanteessa

”Tulevaisuus tulee olee tosi erilainen, mua kiinnostaa päästä kokee se… Mä en usko että se tulee olee mitenkään hauska, mutta ainakin mä yritän nauttia siitä.”.


Koronapandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen. Erityisesti koronan tuomat rajoitteet tuntuvat nuorilla, joiden elämässä kavereilla ja harrastuksilla on iso rooli. Millaisia ajatuksia tämä poikkeuksellinen aika on herättänyt nuorissa? Millaisena tulevaisuus näyttäytyy epävarmasta nykyhetkestä käsin? Youth of Helsinki -projektissa vastauksia näihin kysymyksiin etsittiin katuvalokuvauksen keinoin. Instagramiin kootussa valokuvaprojektissa helsinkiläiset nuoret kertovat ajatuksistaan koronapandemian keskeltä.

Youth of Helsinki Instagramissa:
@youthofhelsinki

Sannamari Kurjen blogiteksti projektin taustoista:
LUE BLOGITEKSTI

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=6

1.12.2020 -
Digiraati
X

1.12.2020

Digiraati

Nuorten kansalaisraati webissä

Digiraati on ALL-YOUTH tutkimushankkeessa yhdessä nuorten kanssa kehitettävä digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi. Digiraadin tavoitteena on edistää 16-25 vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä. Palvelussa nuoret ja virkamiehet voivat keskustella digitaalisissa raadeissa, joissa tavoitteena on muodostaa nuorten tuottama loppulausuma, jonka virkamiehet voivat välittää eteenpäin päättäjille.

Digiraadin testausta on tehty yhteistyössä mm. ympäristöministeriön, oikeusministeriön, SPR:n ja Tampereen kaupunkin nuorisopalveluiden kanssa.

TUTKIJAT:
Jari Varsaluoma
Nancy Nilsson
Miikka Lehtonen
Iikka Pietilä

Haluatko kokeilla Digiraatia osana omaa toimintaasi? Ota meihin yhteyttä: jari.varsaluoma(a)tuni.fi

Virtual Council – digital web councils for youth

Virtual Council (Digiraati in Finnish) is a web-service prototype developed in ALL-YOUTH research project. Virtual Council aims to support young people aged 16-25 years in their societal activity and increase their dialogue with policy-makers. In Virtual Council, youth and officials can discuss in digital councils, where the goal is to create a statement, that officials can take further to policy-makers

Virtual Council has been tested in collaboration with Ministry of the Environment, Ministry of Justice, Finnish Red Cross and Tampere city youth services.

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=7

22.11.2020 -
Kanssatutkijuus ja kestävä hyvinvointi
X

22.11.2020

Kanssatutkijuus ja kestävä hyvinvointi

Yhteistyössä: Kanssatutkijat

ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa otetaan huomioon nuorten kokemukset ja näkökulmat eikä päästetä pelkästään aikuisia määrittelemään sitä. Tärkeä väline on kanssatutkimus- menetelmän kehittäminen. Pyyry (2012, 37) määrittelee kanssatutkimuksen ”tutkimuksen kohteena olevien ihmisten osallistumiseksi tutkimuksen toteuttamiseen ja heidän ottamistaan huomioon tutkimusprosessissa kyvykkäinä toimijoina, joilla on ’tieto’ omasta maailmastaan”. Ymmärrämme kanssatutkimuksen mukana olevien nuorten ja tutkijoiden rinnakkaisiksi poluiksi. Nuoret ovat mukana oman elämänsä asiantuntijoina ja tasa-arvoisina kumppaneina arvoineen, tavoitteineen ja motiiveineen. Rinnakkaiset polut saavat tutkijan arvostamaan nuoren syitä osallistumiseen ja valta-asetelmaa saadaan tasapainoisemmaksi (Lohmeyer 2019). Kaikilla osallisilla on omat polkunsa, jotka motivoivat ja ohjaavat osallistumista.

Kanssatutkimus on ollut toimiva aineistonkeruumenetelmä ja se on voimaannuttanut sekä lisännyt kuulumisen tunteita. Lisäksi se terävöittää nuorten kanssa tehtävän laadullisen tutkimuksen eettistä pohdintaa. Kanssatutkimusta on käytetty lähestymistapana myös tiedeperustaisessa taiteessa, kuten Joensuun kaupunginteatterin Selviytyjät-forumteatteriesityksessä. Teoksen käsikirjoituksessa huomioitiin nuorten maahanmuuttajanaisten kuulumisen kokemuksia käsitteleviä tutkimustuloksia, joita kanssatutkimusmenetelmin oli saatu.

TUTKIJAT:
Nina Tokala, nina.tokola(a)uef.fi
Pasi Huttunen pasi.huttunen(a)uef.fi

Tutkijat ja nuoret luovat yhdessä tietoa kestävästä tulevaisuudesta:
Lue artikkeli

Yhteisen tiedon tuottaminen aloitettiin erätulilla:
Lue blogiteksti

2050-luvulla podcast:
Tutustu podcastiin

Young people as co-researchers blazing a trail to sustainable well-being (Reaseach Gate -linkki), Tutkijat Nina Tokola ja Irmeli Mustalahti:
Katso preprint
Katso Powerpoint-esitys

Metsänomistajuus muuttuu ja nuoret hivuttavat omaa tietoaan mukaan:
Lue blogiteksti

Nuoret metsänomistajat huolissaan ilmastosta -epävarmuutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan metsään:
Lue blogiteksti

Homejuusto valmistuu lapsuuden leikkimetsän voimalla – ristiriitaisia tunteita Äänekosken biotuotetehtaalla:
Lue blogiteksti

Metsäisestä tieteestä taidetta! – ”Taide on toinen silmä katsoa maailmaa, tiede toinen”:
Lue blogiteksti

Selviytyjät-forumteatteri: kanssatutkimus tiede-taide yhteistyössä:
Tutustu

Kanssatutkimus ja vertaishaastattelut tutkimusmenetelmänä - pohdintoja toimijuudesta ja vallasta, tutkijat Nina Tokola ja Fath E Mubeen:
Tutustu

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=8

18.11.2020 -
Tutkien ja tarinoiden -multimediasivusto
X

18.11.2020

Tutkien ja tarinoiden -multimediasivusto

Yhteistyö: ALL-YOUTH & Pakolaisnuorten tuki ry & nuoret kanssatutkijat

Verkkosivustona julkaistussa raportissa kerrotaan tutkimuksista, joita ALL-YOUTH-hanke on tehnyt yhdessä Suomessa asuvien pakolaistaustaisten nuorten aikuisten ja heitä ohjaavien ammattilaisten kanssa. Tutkimuksissa selvitetään nuorten kokemuksia koulutuksesta ja työstä ja pohditaan, mitä heidän koulutuspoluillaan ja työnhaussaan kohtaamalle syrjinnälle voitaisiin tehdä. Raportti koostuu kahdeksasta tarinallisesta artikkelista, joissa tieteellis-taiteellista tutkimusyhteistyötä nuorten kanssa kuvataan elävästi erilaisista näkökulmista.

Verkkosivusto on toteutettu monialaisena yhteistyönä. Sen tekemiseen on osallistunut tutkijoiden ja useiden taiteentekijöiden ohella joukko ALL-YOUTH-hankkeen nuoria kanssatutkijoita ja heidän ohjaajiaan.

Raportin tiivistelmä on luettavissa ja kuunneltavissa useilla kielillä. Myös artikkeleita voi kuunnella äänitiedostoina. Tekstien lukijoina on pakolaistaustaisia nuoria, Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman Nätyn opiskelijoita sekä ammattinäyttelijöitä. Sivustolla on lisäksi video- ja kuvagalleria sekä kuvataiteilija Iidan Sillanpään piirtämä sarjakuva. Raportin tunnusmusiikin on säveltänyt ja sanoittanut muusikko Jani Matti Juhani.

Raportin toimittajat: Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia

Yhteistyökumppanit: Raportin kirjoittajat, Pakolaisnuorten tuki ry, nuoret kanssatutkijat, Tarinateatteri Vox, Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman opiskelijoita, Joensuun kaupunginteatteri, muusikko Jani Matti Juhani

Tutkien ja tarinoiden -verkkosivusto:
Vieraile sivustolla

”Laulu kaipuusta” -musiikkivideo:
Kuuntele

Joensuun kaupunginteatterin esitys ”Selviytyjät”:
Tutustu

Ylen uutinen:
Pakolaistaustaisten nuorten kokemukset kertovat karua kieltä - edes hyvä suomen kieli ei auta työnhaussa:" Ahaa, sinä puhutkin suomea"

Tampereen Yliopiston uutinen:
Nuoret ja tutkijat kertovat pakolaistaustaisista nuorista yhteiskunnassa

Kuvan piirros ja Tutkien ja tarinoiden -logo: Iida Sillanpää

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=9

12.11.2020 -
Omana itsenä osa yhteiskuntaa -tutkimus
X

12.11.2020

Omana itsenä osa yhteiskuntaa -tutkimus

Yhteistyö: ALL-YOUTH & Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot

Nuorten aikuisten kokemuksia itsenäistymisestä tarkasteleva tutkimusraportti Omana itsenä osa yhteiskuntaa – Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina julkaistiin 12.11.2020 Nuorten turvatalojen Itsenäistymispäivän webinaarissa. Julkaisussa äänen saavat hiljattain täysi-ikäistyneet nuoret aikuiset, joiden näkemykset kuuluvat ajoittain heikosti tutkimus- ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja joiden huolet kantautuvat huonosti päätöksentekijöiden korviin.

Tutkimuksessa olemme analysoineet nuorten aikuisten kertomuksia omasta elämästään ja siten halunneet lisätä ymmärrystä aikuistumiseen liittyvistä kokemuksista sekä siitä, millaista tukea aikuistuvat nuoret tarvitsevat ja miten tarpeisiin voitaisiin parhaiten vastata. Tutkimus tuo itsenäistymisen haasteet ja nuorten aikuisten tuen tarpeet esiin moniulotteisempana ilmiönä kuin työelämäpolulta syrjään jäämisen kysymyksinä. Tutkimuksen mukaan tukea aikuistumisen kysymyksiin hakevat eivät ole ainoastaan auttamisen ja toimenpiteiden kohteita, vaan heillä on mielipiteitä ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen.

Julkaisu sisältää lisäksi lyhyitä kirjoituksia, joissa turvatalojen henkilökunta pohtii tutkimuksen tuloksia oman työnsä ja asiantuntemuksensa näkökulmasta.

LUE MYÖS TUTKIJOIDEN BLOGTEKSTI: Itsenäistyvät nuoret osana yhteiskuntaa

Tutkijat:
Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia@tuni.fi
Jenni Kallio, jenni.kallio@tuni.fi
Miia Lähde, miia.lahde@tuni.fi
Jenni Mölkänen, jenni.molkanen@helsinki.fi

Yhteistyökumppanit: SPR Nuorten turvatalojen ja Kotipolku-hankkeen kautta tavoitetut nuoret, Nuorten turvatalojen henkilökunta

Kuva: Unsplash

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=10

29.09.2020 -
2050-luvulla podcast
X

29.09.2020

2050-luvulla podcast

Yhteistyö: Kanssatutkijat & ALL-YOUTH

Miltä näyttää kestävä tulevaisuus nuorten näkökulmasta vuonna 2020?

”2050-luvulla” podcast -sarjassa nuoret käsittelevät kestävän hyvinvoinnin teemoja omiin kokemuksiinsa ja arkeensa pohjautuen.
Uusi jakso julkaistaan kahden viikon välein.

Tekijätiimi koostuu ALL-YOUTH-tutkimushankkeen nuorista kanssatutkijoista:
Juni Sinkkonen
Sini Heikkala
Oskar Mannelin
Venla Siltovuori

Tutkijat: Nina Tokola, Pasi Huttunen (podcastin tuottaja)

JAKSO 1: Kuinka nuoret pärjäävät maaseudulla?
Kuuntele
– Podcastin ensimmäisessä jaksossa Venla Siltovuori keskustelee yliopistonlehtori Päivi Armilan (Itä-Suomen yliopisto) kanssa nuorten tilanteesta ja mahdollisuuksista maaseudulla.

JAKSO 2: Miltä maailma näyttää 2050-luvulla?
Kuuntele
– Miltä maailma näyttää 2050-luvulla ja mitä voimme tehdä, jotta ihmiset ja muu luonto voisivat silloin hyvin? Podcastin toisessa jaksossa tätä on pohtimassa koko tekijätiimi Oskar Mannelin, 18, lukiolainen ja järjestöaktiivi, Juni Sinkkonen, 25, psykologian maisteriopiskelija ja aktivisti, Venla Siltovuori, 18, metsätieteiden opiskelija ja kevytyrittäjä sekä Sini Heikkala, 17, lukiolainen ja alppihiihtäjä.

JAKSO 3: Kuinka nuori pääsee vaikuttamaan politiikassa?
Kuuntele
- Kuinka päästä vaikuttamaan asioihin jo nuorena? Monet nuoret kokevat voimattomuutta yhteiskunnallisten asioiden edessä, koska heillä ei ole vielä pääsyä vallankäytön aitiopaikoille joko juridisten seikkojen tai kokemuksen puutteen vuoksi. Matleena Käppi on jyväskyläläinen nuori kaupunginvaltuutettu (vas.) ja yliopisto-opiskelija. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja oli eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2019. Mikä veti hänet poliittisen vaikuttamisen polulle ja millaisena hän on vaikuttamistyön kokenut? Haastattelu ja editointi: Juni Sinkkonen.

JAKSO 4: Millaista Pohjois-Karjalaa nuorten kanssa mopoileva maakuntajohtaja haluaa rakentaa?
Kuuntele
- 2050-luvulla podcast sai tentattavakseen vuodenvaihteessa Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan tehtävässä aloittavan Markus Hirvosen. Hirvoselle tulee vuoden loppuun mennessä täyteen viisi vuotta Juuan kunnanjohtajana ja hän sai valtakunnallista julkisuutta lähdettyään mopoilemaan nuorten kanssa. Oskar Mannelin haastattelee Hirvosta ja selvittää, kuinka nuorten osallistumisen mahdollisuuksia parannetaan maakunnassa entisestään. Jakson on editoinut Oskar Mannelin.

JAKSO 5: Taide herkistää ihmisiä ajattelemaan uudella tavalla ja se muuttaa maailmaa
Kuuntele
- Kuinka kehollisuus ja liike voivat olla apuna ekologisen surun käsittelemisessä? Juni Sinkkosen vieraana podcastissa nuori tanssija-koreografi Wilhelmina Ojanen kuvailee, kuinka luontoyhteyden kautta voi herkistyä omalle keholle. Tanssin ja liikkeen kanssa työskentely on hänelle tapa vaikuttaa ihmisiin ja hän korostaa, että siihen liittyy suuri yhteiskunnallinen vastuu. Ojasen mukaan taide voi muuttaa maailmaa, koska herkistää ihmisiä ajattelemaan uudelleen ja kyseenalaistamaan. Ojanen on muuttanut hiljattain Lontoosta takaisin Suomeen ja ilmastoteemat ovat hiipineet mukaan hänen työhönsä yhä enemmän. Hän järjesti muun muassa Hope for the Climate -ilmastokonferenssin elokuun lopussa. Jatkossa hän haluaa työskennellä erilaisten ryhmien kuten ikäihmisten ja lasten kanssa. Kuinka he ymmärtävät ekologisen surun? Jakson on editoinut Juni Sinkkonen.

JAKSO 6: Millä tolalla on lukiolaisten jaksaminen kiristyvien vaatimusten maailmassa? – Sini ja Oskar keskustelevat, osa 1
Kuuntele
- Sini Heikkala ja Oskar Mannelin keskustelevat lukiolaisten jaksamisesta kun pitäisi opintojen lisäksi ehtiä tehdä kesätöitä, harrastaa, tavata kavereita ja paljon muuta. Korona löi vielä lisää kapuloita rattaisiin. Kuinka toisen asteen opiskelija tasapainottelee kaikkien paineiden keskellä ja mitä keinoja stressinhallintaan on? Jakson on editoinut Oskar Mannelin. Kaksiosaisen keskustelusarjan toisessa jaksossa Sini ja Oskar pohtivat eurooppalaisuutta ja globalisaatiota.

JAKSO 7: Mitä eurooppalaisuus ja globalisaatio meille tarkoittavat? – Sini ja Oskar keskustelevat, osa 2
Kuuntele
- Mitä toisen asteen opiskelijan näkökulmasta tätä nykyä tarkoittaa eurooppalaisuus ja onko se vahvistumassa vai heikentymässä? Sini Heikkala ja Oskar Mannelin pohtivat globalisaation vaikutuksia arjessaan. Jakson on editoinut Oskar Mannelin. Kaksiosaisen keskustelusarjan toisessa jaksossa Sini ja Oskar pohtivat toisen asteen opiskelijoiden jaksamista.

JAKSO 8: Mistä ilmastonuori haaveilee tulevaisuuden suhteen?
Kuuntele
- Mitä aktivistina oleminen tarkoittaa, mikä auttaa jaksamaan ja mistä ilmastoaktivisti haaveilee tulevaisuuden suhteen? Joensuulainen ilmastoaktivisti Fanni Linjama, 16, vierailee podcastissa Juni Sinkkosen vieraana. Jakson on editoinut Tuomas Salopuro.

JAKSO 9: Huck Middeke asuu jurtassa ja pyrkii elämään omavaraisesti – mikä on NomadTown, osa 1
Kuuntele
- Ympäristövaikuttaja ja eräopas Huck Middeke perusti helposti paikasta toiseen siirreltävän ekokylän Joensuun laitamille. Tavoitteena on aidosti kestävä elämä. Juni Sinkkonen vieraili NomadTownissa. Jakson on editoinut Tuomas Salopuro. Loput vierailusta NomadTowniin toisessa osassa: Huck Middeke asuu jurtassa ja pyrkii elämään omavaraisesti – mikä on NomadTown, osa 2

JAKSO 10: Huck Middeke asuu jurtassa ja pyrkii elämään omavaraisesti – mikä on NomadTown, osa 2
Kuuntele
- Ympäristövaikuttaja ja eräopas Huck Middeke perusti helposti paikasta toiseen siirreltävän ekokylän Joensuun laitamille. Tavoitteena on aidosti kestävä elämä. Juni Sinkkonen vieraili NomadTownissa. Jakson on editoinut Tuomas Salopuro. Jakso on jatkoa ensimmäiselle osalle.

JAKSO 11: Mikä nuorta yrittäjää motivoi?
Kuuntele
- Mikä motivoi nuorta yrittämään ja millaiselta työelämän maisema tulevaisuudessa näyttää? Sanna Lappalainen opiskelijayrittäjyysalustoja kehittävästä Base Camp -hankkeesta vierailee Venla Siltovuoren jututettavana. Siltovuori on yrittäjä itsekin. Jakson ovat editoineet Venla Siltovuori ja Pasi Huttunen.

JAKSO 12: Rehtori puhuttelussa: miltä näyttää lukio-opetuksen tulevaisuus?
Kuuntele
- Lukio-opetus, lukiolaisten hyvinvointi ja opetuksen tulevaisuus ovat aiheina kun Joensuun lyseon lukion rehtori Jarkko Rieppo on Oskar Mannelinin vieraana. Koronatilanne on rajoittanut ja hankaloittanut toimintaa, mutta toisaalta se on parantanut opetuksen valmiuksia tulevaisuutta ajatellen. Entä miltä vaikuttaa lukion uusi opetussuunnitelma? Jakson on editoinut Oskar Mannelin.

JAKSOT 13, 14 ja 15: Mitä kansalaisvaikuttaminen oikeastaan on ja kuka lopulta kantaa vastuun?
Kuuntele osa 1
Kuuntele osa 2
Kuuntele osa 3
- Mitä kansalaisvaikuttaminen oikeastaan on ja miten nuoret sen kokevat. Kolmiosaisessa sarjassa Juni Sinkkosen kanssa asiasta ovat keskustelemassa väitöskirjatutkija ja aktivisti Tuulia Reponen, opiskelija ja aktivisti Maija Kuivalainen sekä ALL-YOUTHin varajohtaja, luonnonvarahallinnnan professori Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta. Jakson on editoinut Tuomas Salopuro.

JAKSO 16: Mikä ihmeen Saimaa-ilmiö 2026?
Kuuntele
- Mikä oikein on Saimaa-ilmiö 2026 ja mitä annettavaa sillä voi olla nuorille? Oskar Mannelinin vieraina Saimaa-ilmiö 2026 koordinaattori Anu-Anette Varho ja viestintäpäällikkö Jonna Ekroos kertomassa itäsuomalaisten yhteistyöstä kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Jakson on editoinut Oskar Mannelin.

Sarja jatkuu. Pysy kuulolla!

Lisätietoa: 2050-luvulla -sarjan sivuilta

Podcastin löydät myös Applen podcasteista, Googlen podcasteista ja Spotifysta.

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=11

10.11.2020 -
Lainvalmisteluun osallistuminen - Lausuntopalvelu.fi
X

10.11.2020

Lainvalmisteluun osallistuminen - Lausuntopalvelu.fi

Yhteistyössä Tampereen Lyseon lukion Eurooppa-linjan opiskelijat

Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan 2. vuoden opiskelijat tutkivat ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kanssatutkijoina, kuinka lainvalmisteluaiheisia oppimateriaaleja tulisi kehittää.
Opiskelijoiden lausuntopalveluryhmä tutki Lausuntopalvelu.fi-palvelua, ja videolla ryhmä esittelee projektia ja sen tuloksia.

Kanssatutkija Sonja Nuutisen ja tutkijatohtori Eerika Albrechtin blogiteksti kanssatutkijuudesta ja lainvalmisteluun osallistumisesta:
LUE BLOGITEKSTI

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=12

2.11.2020 -
ALL-YOUTH suosittelee: VAIKUTA!
X

2.11.2020

ALL-YOUTH suosittelee: VAIKUTA!

Yhteistyö: Nuorten Suomi ry & ALL-YOUTH

Tutustu esitteeseen tästä: VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄ: Toimintamalli nuorten demokratiakasvatukseen ja osallistamiseen

Kukaan ei synny aktiivisena kansalaisena. Kansalaisuuteen kasvetaan vain harjoittelemalla ja toimimalla yhteiskunnassa itse ja yhdessä muiden kanssa.

Nuorten Suomi ry:n yhdessä nuorten kanssa kehittämä Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan sekä vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Nuorten Suomi ja ALL-YOUTH ovat tuottaneet yhdessä esitteen, jossa Vaikuta!-teemapäivän tavoitteita ja järjestämistä avataan havainnollisin esimerkein.

Tutkijat: Tiina Rättilä, Miia Lähde

Muut esitteen tekijät: Carita Hännivirta ja Mareena Laine (Nuorten Suomi ry)
Yhteistyössä: Laura Saartoala, Tampereen kaupunki

LUE TUTKIJOIDEN BLOGITEKSTI: Vaikuta!-teemapäivä yläasteen demokratiaopetuksen virittäjänä

Nuorten Suomen video näyttää mistä teemapäivissä on kyse.

Lisätietoa Vaikuta!-teemapäivästä: nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=13

2.11.2020 -
"Oletteko te mahdollisesti kiinnostuneita politiikasta?"
X

2.11.2020

"Oletteko te mahdollisesti kiinnostuneita politiikasta?"

Nuoret vaikuttamassa ja vaikuttajina -sarjakuva

Tutkija Reetta Mietola keräsi kokoon ALL-YOUTH -tutkimushankkeen tutkimustuloksia nuorten vaikuttamisen kokemuksista ja yhteiskunnallista osallistumista koskevista näkemyksistä. Näistä tutkimushavainnoista syntyi sarjakuva, jossa tehdään korostuneen näkyväksi ristiriitainen tapa, jolla nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen suhtaudutaan.

TEKIJÄT:
Reetta Mietola (vastuututkija)
Anna Suni (tohtorikoulutettava)
Sarjakuvan toteutus: Tiina Sileoni (Tussitaikurit)

Reetta Mietola avaa blogitekstissään sarjakuvan taustaa ja tutkimushavaintojaan nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta:
LUE BLOGITEKSTI

KATSO SARJAKUVA

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=14

5.11.2020 -
All youth want to rule their Europe -webinar
X

5.11.2020

All youth want to rule their Europe -webinar

Videotallenne

Miten rakentaa kansalaisjärjestöjen yhteistyötä eri maiden välille? Mitkä ovat tehokkaimmat EU-vaikuttamisen paikat? Miten ottaa huomioon eri maiden radikaalisti vaihtelevat kontekstit, ja osoittaa solidaarisuutta muiden maiden järjestöjä kohtaan?

ALL YOUTH -tutkimushankkeen nuorten eurooppalaista aktivismia käsittelevä webinaari pohjautuu kesällä 2020 nuorten aktivistien kanssa toteutetuissa workshopeissa nousseisiin teemoihin. Webinaarissa käsitellään eurooppalaisen aktivismin mahdollisuuksia ja haasteita mm. eurooppalaisten nuorisojärjestöjen, vähemmistöjen ja EU:n näkökulmista.

Kieli: Englanti

Osallistu: Webinaariin pääset mukaan klikkaamalla itsesi Zoom-seminaariin. Seminaarin linkki julkaistaan Facebook-tapahtumassa webinaaripäivänä 4.11, jonka jälkeen webinaarin videotallenne on katsottavissa Tulevaisuus Nyt? -sivustolla.

Kenelle: Webinaari on ilmainen ja avoin aktivisteille, opiskelijoille, tutkijoille ja kaikille muille eurooppalaisesta aktivismista ja Euroopan julkisesta tilasta kiinnostuneille. Ei ennakkoilmoittautumista.

OHJELMA

14:00 Reetta Mietola (yliopistotutkija, Helsingin yliopisto), Heta Ojanperä (tutkimusavustaja, Helsingin yliopisto): ALL YOUTH -avaussanat
14:10 Suvi Leinonen (Policy Advisor, komissaari Urpilaisen kabinetti): Aktivismi EU:n sisällä, EU:n näkökulmasta
14:40 Claudio Francavilla (EU Advocacy Officer, the Human Rights Watch): Aktivismi EU:n sisällä, kolmannen sektorin lobbarin näkökulmasta
15:10 Pia Šlogar (Vice President for External Relations, the Youth of European Nationalities): Äänen saaminen kuuluviin omien joukossa, sukupolvien välinen yhteistyö
15:40 Kahvitauko
15:50 Ville Majamaa (Vice President, the European Youth Forum): Sekä nuoriin että vähemmistöön kuulumisen intersektionaalisuus
16:20: Amiirah Salleh-hoddin (Vice-chair, the European Network Against Racism): Yhteistyö, solidaarisuus ja koalitioiden rakentaminen eri maiden järjestöjen välille
16:50 Päätössanat

Yhteistyössä: ALL-YOUTH, HELSUS, Helsingin yliopisto, Strategisen tutkimuksen neuvosto.

How to build collaboration within civil society organizations from different countries? What are the most efficient places for advocacy within the EU? How to take into consideration the sometimes dramatically different national contexts, and show solidarity towards organizations in other countries?

All youth want to change their Europe -webinar is based on questions that arose in workshops conducted with young Finnish activists in summer 2020. It aims at examining the possibilities and challenges of European-level youth activism from multiple points of views, incl. European youth organizations, the EU and the minorities.

Language: English

Participate: Join the webinar by using the Zoom link published in
Facebook event!

To whom: The webinar is free of charge and open to activists, students, researchers and everybody else interested in European activism and European public sphere. No pre-registration.

Program:
14:00 Reetta Mietola (University Researcher, University of Helsinki), Heta Ojanperä (research assistant, University of Helsinki): ALL YOUTH -opening speech
14:10 Suvi Leinonen (Policy Advisor, EU commissioner Urpilainen’s cabinet): Activism inside the EU, from the EU perspective
14:40 Claudio Francavilla (EU Advocacy Officer, the Human Rights Watch): Activism inside the EU, from the civil society lobbyist perspective
15:10 Pia Šlogar (Vice President for External Relations, the Youth of European Nationalities): Getting the voice heard among their own, intergenerational co-operation
15:40 Coffee break
15:50 Ville Majamaa (Vice President, the European Youth Forum): Intersectionality of belonging both to youth and to a minority
16:20 Amiirah Salleh-Hoddin (Vice-chair, the European Network Against Racism): Co-operation and coalition-building between organizations from different countries
16:50 Concluding remarks

In co-operation: ALL-YOUTH, HELSUS Institute of Sustainable Science, University of Helsinki, Strategic Research Council, Finland.

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=15

15.10.2020 -
Valotaidetta Tampereella ja verkossa
X

15.10.2020

Valotaidetta Tampereella ja verkossa

Nuorten tulevaisuuden unelmat ja huolenaiheet valaisevat Finlaysonin Vooninki-salissa

Työryhmän ideoima ja tamperelaisten mediataiteiljoiden PROJIO media- ja valotaidetapahtumaan toteuttama mediataideteos on esillä Tampereella, Finlaysonin alueella 15.10.-20.10. välisenä aikana päivisin klo 18-22. ALL-YOUTH-hankkeessa kerättyihin kyselyaineistoihin pohjautuvassa teoksessa heräävät eloon nuorten tulevaisuuden unelmat ja huolenaiheet.

Lue juttu Tampereen yliopiston uutisista: Tutkimusryhmä toi nuorten äänen valotaidetapahtumaan

Nuoret Alisa, Hulda, Justus ja Roger vierailivat Projiossa katsomassa ALL-YOUTHin mediataideteoksen ja kommentoivat videolla teoksessa nähtyjä teemoja: Katso video

Video- ja kuvamateriaalia teoksesta on nähtävissä myös tällä sivustolla. Seuraa päivityksiä sosiaalisessa mediassa!

TYÖRYHMÄ
Tekijät: Miikka Rekola ja Marko Vierimaa
Tutkijat: Miia Lähde, Tiina Rättilä ja Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=16

8.10.2020 -
Klinikkaoppimisen sovelluksia
X

8.10.2020

Klinikkaoppimisen sovelluksia

Esittelyssä tuloksia klinikkaoppimismenetelmän soveltamisesta

Klinikkaoppimisen tarkoituksena on antaa mahdollisuus oppia käytännönläheisesti, omaksua työelämätaitoja ja verkostoitua. Pelkän harjoitustyön sijaan tarkoitus on toteuttaa käytännön työelämän puolelta tuleva toimeksianto. Itä-Suomen yliopistossa järjestettävällä Ihminen ja ympäristö -kurssilla opiskelijat esimerkiksi tuottavat lehtitekstejä tiedeviestintäharjoituksena sekä selvittävät työryhmässä annettua aihetta ja esittelevät tulokset yhteisessä seminaarissa. Mosambikissa järjestettiin klinikkaoppimiseen pohjautuva kenttäkurssi, jonka tarkoituksena oli tehdä esitutkimus metsäalan yritysten ja paikallisten yhteisöjen mahdollisuuksista yhteistyön ja konfliktien hallintaan.

Klinikkaoppiminen pistää niin opettajan kuin opiskelijatkin koville, mutta palkitsee
BLOGITEKSTI

Klinikkaopetusmenetelmään pohjautuva kenttäkurssi Mosambikissa
BLOGITEKSTI

Versus-lehdessä julkaistut juttusarjat klinikkaoppimisesta
MENEEKÖ METSÄÄN?
LUONTOSUHTEEN JÄLLEENRAKENNUS

Ihminen ja ympäristö -kurssin seminaaritallenne 9.3.2020
KATSO TALLENNE

TUTKIJAT:
Irmeli Mustalahti (vastuututkija), irmeli.mustalahti@uef.fi
Pasi Huttunen, pasi.huttunen@uef.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Tulliportin normaalikoulun lukio, Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteen laitos, Ympäristöpolitiikan oppiaine
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tulliportinkoulun normaalikoulun lukio

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=17

25.9.2020 -
Tulevaisuus nyt? -webinaari
X

25.9.2020

Tulevaisuus nyt? -webinaari

Videotallenne 25.9. järjestetystä webinaarista

Webinaarissa ALL-YOUTH-tutkijat esittelevät keskeisiä tutkimustuloksiaan neljästä teemasta: a) Yhdenvertaisuus ja kuuluminen, b) Nuoret ja ilmastonmuutos, c) Nuorten vaikutusmahdollisuudet ja uudet käytännöt, d) Nuorten unelmat ja käsitykset kestävästä tulevaisuudesta. Webinaarin juontaa toimittaja, Tampereen yliopiston journalistiikan vieraileva työelämäprofessori Reetta Räty.

OHJELMA

9:45- Lähetys alkaa
10:00 Webinaarin aloitus
10:05 Reetta Toivanen (professori, Helsingin yliopisto): Kaikki nuoret mukaan! Katsaus ALL- YOUTH-hankkeen toimintaan 2018-2020
10:20 Reetta Mietola (yliopistotutkija, Helsingin yliopisto) & Karoliina Ahonen, (kehittämispäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö): Nuorten kokemuksia yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta
10:40 Irmeli Mustalahti (professori, Itä-Suomen yliopisto) & Juni Sinkkonen (ilmastoaktivisti, kanssatutkija): Nuoret ilmastotoimijoina
11:00 Kahvitauko
11:10 Jukka Viljanen (professori, Tampereen yliopisto) & Kaisa Väänänen (professori, Tampereen yliopisto) & Niklas Wilhelmsson (Demokratia ja vaalit - yksikönpäällikkö, Oikeusministeriö): Nuorten vaikuttaminen lainvalmistelussa: Esimerkkinä Digiraati
11:20 Niklas Wilhelmsson (Demokratia ja vaalit - yksikönpäällikkö, Oikeusministeriö): Demokratiaohjelma 2025
11:30 Päivi Honkatukia (professori, tutkimuskonsortion johtaja Tampereen yliopisto) & Olli Sillanpää (kehittämispäällikkö, Valomo-valmennus): Nuorten unelmat ja käsitykset kestävästä tulevaisuudesta
11:50 Keskustelua
12:20 Miia Lähde (tutkija, Tampereen yliopisto) & Laura Sirén (tapahtumatuottaja): Virtuaalisen Tulevaisuus nyt? - tapahtumasarjan julkistaminen
12:30 Päätös

Kenelle: Webinaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ei ennakkoilmoittautumista.

Järjestäjä: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushanke (Strategisen tutkimuksen neuvosto)

Popup-ikkunan osoite: www.tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi?publication=18

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16-25-vuotiaiden nuorten osallisuuden kokemuksiin ja yhteiskunnalliseen luottamukseen vaikuttavia tekijöitä, nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa sekä sitä, miten luottamusta ja osallistumista voidaan vahvistaa.

https://www.allyouthstn.fi/

© ALL-YOUTH. Sivuston pääkuva: Federico Bottos / Unsplash; kuvankäsittely Vilja Heinonen, Kraffa. Muut kuvat: Unsplash, ALL-YOUTH. Sivuston tekninen toteutus: vtdevelopment.