25.9.–15.12.2020

INFO

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen syyskuun lopulle suunniteltu Tulevaisuus nyt? -tapahtuma järjestetään digitaalisesti poikkeustilanteen takia.

Nuorten ajatukset ja unelmat kestävästä tulevaisuudesta pääsevät esille tiedettä, taidetta ja yhteistyötä yhdistäen Tulevaisuus nyt? -tapahtumasarjassa perjantaista 25.9. alkaen. Tapahtumien keskiössä on kysymys siitä, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee nuorille.

ALL-YOUTH on monitieteinen Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke, joka tekee tutkimusyhteistyötä eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tulevaisuus nyt? -tapahtumasarja esittelee syksyn 2020 aikana hankkeen yhteistyön tuotoksia ensimmäiseltä kolmivuotiskaudelta seuraaviin teemoihin liittyen: yhdenvertaisuus ja kuuluminen * nuoret ja ilmastonmuutos * nuorten vaikutusmahdollisuudet ja uudet käytännöt * nuorten unelmat ja käsitykset kestävästä tulevaisuudesta. Ohjelman tuottamiseen on osallistunut tutkijoiden kanssa laaja joukko ALL-YOUTH-hankkeen yhteistyökumppaneita ja sen tutkimusprosesseihin osallistuneita nuoria.

Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, perehtymään ja eläytymään hankkeen tuotosten äärelle!

Virtuaalisen tapahtumasarjan ohjelmassa on tapahtumatallenteita, videoita, demoja, verkkojulkaisuja, sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviä esityksiä. Tapahtumasarjan avaa 25.9.2020 järjestettävä ALL-YOUTH-hankkeen tutkimustuloksia esittelevä webinaari. Ohjelma täydentyy syksyn mittaan. Tiedotamme ajankohtaisista julkaisuista myös sosiaalisessa mediassa.

Yhteydenotot

ALL-YOUTH-tutkimushanketta koskevat tiedustelut:

Päivi Honkatukia, professori, Tampereen yliopisto, paivi.honkatukia@tuni.fi
Osakokonaisuuksista vastaavien tutkijoiden yhteystiedot mainitaan ohjelman yhteydessä.

Muut yhteydenotot:

Laura Sirén, tapahtumatuottaja, laura.s.siren@gmail.com

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16-25-vuotiaiden nuorten osallisuuden kokemuksiin ja yhteiskunnalliseen luottamukseen vaikuttavia tekijöitä, nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa sekä sitä, miten luottamusta ja osallistumista voidaan vahvistaa.

https://www.allyouthstn.fi/

© ALL-YOUTH. Sivuston pääkuva: Federico Bottos / Unsplash; kuvankäsittely Vilja Heinonen, Kraffa. Muut kuvat: Unsplash, ALL-YOUTH. Sivuston tekninen toteutus: vtdevelopment.